B O Wydawnictwie
pnr

ISSN:

 0032-5547

Publisher:

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
 

Redakcja

Rada Redakcyjna
A. Grzywacz (przewodniczący),
J. Haman,
T. Krzymowski,
J.J. Lipa
A. Rutkowski,
F. Tomczak,
M. Truszczyński,
J. Wilkin


Redakcja
A. Horubała (redaktor naczelny),
J. Buliński,
A. Gawrońska-Kulesza,
W. Józwiak,
J. Zimny,
T. Żebrowska,
R. Suska (sekretarz redakcji